Bếp Âu Berjaya DRO4L -09

– Kích thước: 600 x 790 x 1070 mm
– Năng lượng: Gas
– Công suất: 110000 Btu/Hr
– Số họng: 4+1

Liên hệ tư vấn